Prague office, virtuální kancelář v Praze, sídlo firmy v Praze, sídlo společnosti v Praze, office house , založení firmy, založení s.r.o.

Daňové poradenství, účetnictví

  •  Daňové zákony
  •  Jednoduché a podvojné účetnictví
  •  Mzdy a personalistika
  •  Poradenství

Daně:
- daň z příjmů fyzických a právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- daň silniční
- daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí
- daně z nemovitosti
- správa daní a poplatků
- řešení složitých daňových problémů
- zastupování před finančními úřady
- zpracování daňových přiznání, hlášení a vyúčtování

Účetnictví:
- jednoduché
- podvojném
- mzdové
- kontrola, rekonstrukce

Poradenství:
- daňové
- účetní
- mzdové a personální
- on line poradenství

Ve výše uvedených oblastech mimo jiné nabízíme:

  • Odborné poradenské služby
  • Zavedení agend a zaškolení do dané problematiky
  • Kompletní vedení agend v návaznosti na státní instituce
  • Průběžnou, namátkovou a celoroční kontrolu agend
  • Návrhy pracovněprávních smluv a dohod, pracovních řádů

Kontakt: tel. 241 433 118, mob. 731 612 782 - Ing. Ferenc